• 9 April 2020 at 16:19

คาราวานโตโยต้า ขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

 

       โตโยต้าร่วมกับเครือเซ็นทรัล และเอพี (ไทยแลนด์) สนับสนุนไฮลักซ์ รีโว่ เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และนายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 2 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีปล่อยคาราวานเพื่อขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร และสิ่งของช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19   ซึ่งถือเป็นการผนวกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี

  

       โดยทั้งนี้ทางโตโยต้าได้ให้การสนับสนุน  ไฮลักซ์ รีโว่  จำนวน 12 คัน พร้อมคนขับ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งสิ่งของจำเป็น ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 15 เมษายน 2563

โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19

     Toyota Stay With You