MYSOPHOBIA กลัวเชื้อโรคจนเกินเหตุ
02 Jul 2020
  • 2 July 2020
MYSOPHOBIA  กลัวเชื้อโรคจนเกินเหตุ    ...ซึ่งวิธีการพฤติกรรมบำบัดจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างมากด้วย ทั้งนี้ อาจต้องใช้ยาจำพวกยาแก้โรคซึมเศร้า ยาระงับอาการสั่น ยาลดความวิตกกังวล หรือให้ยาแก้โรคจิตเวชบางชนิดควบค
อ่านต่อ